Привати та точки home на ГаммерКрафті

Гріф на мейн-сервері ГК суворо заборонений, та адміністрація дотримується наступної політики: захист побудови в руках того, хто її збудував. І для цього на мейн-сервері ГаммерКрафту існує можливість приватити свої регіони. Гравцю доступно два привати по 200 000 блоків. Збільшити кількість приватів можна придбавши 15 приватів за 30 гривень. Кожен рівень віпу також має деяку кількість додаткових доступних регіонів для привату.

Команди для привату території


Візуалізатор виділеної території в лаунчері ГаммерКрафту.

© Copyright gummercraft.fun 2022